Posty

Obraz
6-8.10.2023 w Żarkach - Letnisko odbył się   III Ogólnopolski Zjazd Klubów i Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz TRW PTTK - Poraj 2023 W trakcie Zjazdu zaproponowano przeprowadzenie Konkursu Fotograficznego związanego ze zwiedzanymi miejscami w trakcie imprezy. W sobotę wieczorem zebrało się Jury i ze zdjęć które uczestnicy anonimowo przekazali organizatorowi wybrano trzy lokaty oraz na zakończenie Dyplom Publiczności. Lokata I oraz Dyplom Publiczności - Aleksandra Kowol ****************************************************************************8 Lokata II - Wieńczysława Śliwińska ********************************************************************************** Lokata III - Kazimierz Szymela ******************************************************************************* Dodatkowo Jury wybrały jeszcze 8 prac z trzydziestu zgłoszonych aby oglądającym przybliżyć miejsca pobytu uczestników. Marta Rudzka *************************************** Marta Rudzka ******************************
Obraz
   Koleżanki i Koledzy  zakończył się Klubowy Konkurs Fotograficzny pt. "Biało - czarny w obiektywie"   Członkowie Klubu Fotograficznego "START" zorganizowali Konkurs Klubowy pt. "Biało - czarny w obiektywie", zorganizowanym przez wyznaczonych członków Klubu. Natomiast do Jury poproszono członków Komisji Fotografii Krajoznawczej Oddział PTTK Łódź - Polesie. Lokata I Aleksandra Kowol - Kolumny                                                                                                                                                                        Wpłynęło 35 prac od członków Klubu, żadna praca nie została odrzucona. Nie zależne Jury wybrało jedno zdjęcie 1 lokata, 2 zdjęcia  ex aequo 2 lokata i aż 5 zdjęć 3 lokata. Przewodnicząca Jury stwierdziła, że  było ciężko. Wybierano zdjęcia w taki sposób, aby pozostali członkowie nie wiedzieli co wybrali inni.  Lokata II Roman Malik - Krzyż ************************************************************* Lok
Obraz
 Koleżanki i Koledzy  zakończył się Klubowy Konkurs Fotograficzny pt. "Fotografowanie nocą"   Członkowie Klubu Fotograficznego "START" uczestniczyli w Konkursie Klubowym pt. "Fotografowanie nocą", zorganizowanym przez wyznaczonych członków Klubu. Natomiast do Jury poproszono Instruktorów Fotografii Krajoznawczej PTTK z Komisji Fotografii Krajoznawczej Oddział Chorzów.                                                                                                                                                                   Wpłynęło 39 prac od członków Klubu, z czego niezależne jury wybrało do oceny 21 zdjęć.  Poziom Konkursu wg jury był wyrównany dlatego przyznano ex aequo 3 lokaty pierwsze, następnie  ex aequo  3 lokaty czwarte  oraz 4 lokaty siódme.  Lokata I Lokata I  Aleksandra Kowol - miejsce Częstochowa *****                                                              Lokata I                                                                 Marek